De toenemende militarisering van het maatschappelijk leven vereist een andere houding van de economische wetenschap ten aanzien van de verschijnselen van oorlogvoering en oorlogsvoorbereiding. Deze verschijnselen moeten niet langer als externe gegevens worden behandeld, doch binnen het gebied van de economic behandeld worden. Voornaamste motivering daartoe is de steeds sterkere invloed op het welzijn van de mensheid, het steeds hogere beslag op schaarse middelen en de toenemende invloed op het produktieproces. De economische wetenschap heeft reeds meer zulke uitbreidingen ondergaan. Oorlog kan zowel als een bedrijfstak alsook als een vorm van sociale politick worden behandeld. Dit wordt door voorbeelden toegelicht. De bijdrage tot het welzijn is sterk negatief en alternatieve activiteiten verdienen sterk de voorkeur. Op middellange termijn zal het overleg tussen de supermogendheden, op lange termijn wereldintegratie tot het uitschakelen van militaire activiteit kunren bijdragen. De economische wetenschap moet aan deze processen haar bijdragen leveren.