In ESB van 15 augustus 1990 uit collega W. Brand bedenkingen tegen de opzet van de vereniging Economen voor Vrede. Hij verdenkt de vereniging van vooropgestelde gevoelens jegens het militaire apparaat in plaats van een wetenschappeiijke houding van analyse van de problemen van veiligheid. Dit laatste echter is juist wat de vereniging, blijkens artikel 3 van haar statuten, nastreeft. De veiligheid die door Brand terecht als de centrale doelstelling wordt genoemd, wordt in artikel 3 duidelijk vermeld. Brand's toevoeging dat het niet om vrede, maar om veiligheid gaat doet wat vreemd aan.