Economen worden verondersteld te denken en het resultaat daarvan aan te bieden aan wie hen als raadgevers hebben gekozen. Dat laatste zou men een ,,poging tot overdracht van kennis" kunnen noemen. Het is misschien de moeite waard om enkele ervaringen, opgedaan tijdens deze twee processen — denken en proberen over te dragen — neer te schrijven.