Onlangs verscheen het rapport van de commissie-Brandt over het internationale ontwikkelingsvraagstuk. In dit rapport wordt opnieuw de dringende noodzaak beklemtoond van een internationaal gecoördineerd beleid om de verhoudingen tussen rijke en arme landen te veranderen. Dit artikel bevat een bespreking van de belangrijkste aanbevelingen die in het rapport worden gedaan. De auteur besluit met een pleidooi voor een wereldwerkgelegenheidsprogramma dat wordt ondersteund door een positief herstructureringsbeleid in de rijke landen. Also published in: Maatschappij-Belangen: tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Vol. 144 (1980), No.12, pp. 611-613