De twee redactionele beschouwingen in ESB van 24 en 31 augustus jl. vormen een goed uitgangspunt voor een hernieuwde discussie over het nut - positief of negatief - van economietrische modellen voor de economische politiek, de wetenschap en het onderwijs. Als redacteur-secretaris Van der Geest mij niet uitgenodigd had, zou ik eerst hebben gewacht of andere college's zijn uitdaging zouden hebben aanvaard. Nu hij aan een aantal personen heeft gevraagd om te reageren, doe ik graag mee. Daarbij behoeft geen van ons te proberen alle kanten van de vraag te belichten; dat houdt onze bijdragen ook leesbaarder dan een streven naar volledigheid. Ik beperk mij daarom tot een paar opraerkingen die bij mij opkwamen. Gemakshalve geef ik hun een nummer.

hdl.handle.net/1765/15528
Articles (Jan Tinbergen)
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

Tinbergen, J. (1983). Macro-Economische Modelbouw in Discussie: inhoud versus gebruik van modellen. Economisch-Statistische Berichten, 1120–1120. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15528