In ESB van 27 mei komt dr. A. E. van Niekerk (,,Het Brandt-rapport is vices noch vis", biz. 516-518) o.m. terug op mijn bespreking in dit blad (5 maart 1980, biz. 263-270) van het rapport- Brandt. Naar zijn mening is er in Nederland niet voldoende kritisch over gedacht. Hij had graag ook in ons land meer kritiek gezien, waarschijnlijk om bepaalde regeringen van ontwikkelde landen een alibi te verschaffen voor him tekortschietende gedrag. Als we overigens in de politick moesten wachten tot de wetenschappers en andere deskundigen het eens zijn, zou er nooit iets gebeuren. Dit verlangen naar meer kritiek — in belangrijker landen dan Nederland al behoorlijk gespuid — lijkt mij contraproduktief.