Onze samenleving is een georganiseerde samenleving. Niet alleen de produktie, maar ook de consumptie, het onderwijs, de vrije-tijdsbesteding en de religie worden in organisaties bedreven. Vele wetenschappen hebben zich met het bestuderen van organisaties beziggehouden. Vergeleken met de inbreng van andere disciplines is de bijdrage van de economic tamelijk bescheiden gebleven. Met name de laatste tien jaar zijn er in de economische theorie echter interessante ontwikkelingen gaande die nieuw licht op het verschijnsel organisaties werpen. Dit artikel biedt een inleidend overzicht van enkele recente aanzetten tot economische theorievorming omtrent organisaties.