De centrale onderzoeksvraag van deze dissertatie is ‘Heeft Ambient Intelligence invloed op menselijke identiteit, en als dat zo is, waar bestaat die invloed dan uit?’ Deze onderzoeksvraag roept onmiddellijk twee andere vragen op: ‘wat is Ambient Intelligence?’, en ‘wat versta je onder ‘menselijke identiteit’?’ Na een algemene inleiding in hoofdstuk 1, heb ik in hoofdstuk 2 en 3 van deze dissertatie de begrippen ‘Ambient Intelligence’ en ‘identiteit’ tegen het licht gehouden. In het daarna volgende deel, bestaande uit hoofdstuk 4 tot en met 6, kon ik vervolgens de onderzoeksvraag beantwoorden. Ambient Intelligence, zo laat ik in het hoofdstuk 2 van deze dissertatie zien, is een visie op de technologische toekomst, die oorspronkelijk ontwikkeld is door het Nederlandse Philips. Al vrij snel na haar lancering werd deze visie opgepikt door de Europese Commissie en zo is zij uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda van de Europese Unie. In een wereld van Ambient Intelligence, zo stelt deze visie, zijn we omringd door netwerken van technologie die aan het zicht onttrokken zijn – weggewerkt in meubels, in muren en ramen, in huishoudelijke en kantoorobjecten, en in kleding of zelfs onze lichamen.

Additional Metadata
Keywords ambient intelligence, human identity
Promotor V.A.J. Frissen (Valerie) , J. de Mul (Jos)
Publisher Erasmus University Rotterdam
ISBN 978-90-90-24022-0
Persistent URL hdl.handle.net/1765/15586
Citation
van den Berg, B. (2009, April 23). The Situated Self: identity in a world of ambient intelligence. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15586