Veel activiteiten in ondernemingen vinden gezamenlijk plaats met de intentie om schaalvoordelen of synergieen te realiseren. Voorbeelden zijn niet alleen het door meerdere personen gezamenlijk uitvoeren van dezelfde taak, zoals schilder- en metselwerk, maar ook functies die meerdere taken behelzen, zoals kwaliteitskringen in de bedrijfstakken elektronica en auto's. Samenwerkingsverbanden zijn in principe aantrekkelijk, maar de problemen die met individuele bijdragen aan een gezamenlijk project geassocieerd zijn kunnen de venvezenlijking van een goed resultaat in de weg staan. Enkele problemen van en verscheidene oplossingen voor teamproduktie komen aan de orde.