Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Rechtsfilosofie en Rechtstheorie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 24 april 2009 door dr.mr. Wibren van der Burg Boom Juridische uitgevers Den Haag 2009 De multiculturele en multireligieuze samenleving geeft aanleiding tot felle debatten. Daarin wordt vaak verwezen naar het ideaal van de neutrale staat. Ten onrechte wordt dit ideaal door sommigen gelijkgesteld met de Franse laïcité (of exclusieve neutraliteit) waarbij voor godsdienst geen plaats is in het publieke domein. Dit boek laat zien dat laïcité slechts één van de drie versies van neutraliteit is, en wel de versie die het minst past bij de Nederlandse traditie. Inclusieve en (in uitzonderingsgevallen) compenserende neutraliteit passen beter in onze rechtsorde. Wibren van der Burg schetst in deze rede de hoofdlijnen van een theorie van neutraliteit. Aan de hand van historische debatten laat hij zien hoe neutraliteit in Nederland gestalte kreeg. Vervolgens ontwikkelt hij een eigen inclusieve en pragmatische positie. Deze benadering wordt uitgewerkt aan de hand van actuele voorbeelden zoals religieuze symbolen in de publieke sfeer, politieagentes met hoofddoeken en subsidies voor religieuze organisaties.

,
hdl.handle.net/1765/15701
Erasmus School of Law

van der Burg, W. (2009, April 24). Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15701