Rede, uitgesproken t.g.v. de aanvaarding van het ambt van gewoon Hoogleraar in de Verloskunde en Gynaecologie in het bijzonder de Gynaecologie in de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 10 oktober 1997