Introduction: Het effect van glucosaminesulfaat bij de behandeling van artrose is omstreden. Een systematische review uit 2005 met twintig onderzoeken kon geen definitieve conclusie trekken.1 Van de vijftien onderzoeken die glucosamine vergeleken met een placebo was het algehele effect op pijn gemiddeld weliswaar in het voordeel van glucosamine, maar meer dan de helft van deze onderzoeken vond geen verschil tussen glucosamine en een placebo. Ook recente onderzoeken gaven geen duidelijkheid.2-4 Uit eerdere onderzoeken kon men concluderen dat patiënten met milde radiologische artrose meer baat zouden hebben bij glucosamine dan patiënten met een ernstiger ziektebeeld.5,6 We vonden slechts twee onderzoeken over het effect van glucosaminesulfaat op radiologische progressie,10,11 waarbij bovendien discussie ontstond over het radiologisch protocol.12-14 Daarom is verder onderzoek nodig. Tot nu toe is vooral het effect van glucosamine op knieartrose onderzocht, slechts drie onderzoeken includeerden ook patiënten met andere aangedane gewrichten.7-9 Wij vonden geen onderzoeken bij patiënten met heupartrose. En hoewel knieartrose meer voorkomt, komt heupartrose voldoende voor om het effect van glucosamine bij deze groep te testen. Al met al genoeg aanleiding voor een tweejarig, geblindeerd, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek naar het effect van glucosaminesulfaat op de symptomatische en radiologische progressie van eerstelijns patiënten met heupartrose.

,
hdl.handle.net/1765/15728
Huisarts en Wetenschap
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Rozendaal, R., Koes, B., van Osch, G., Uitterlinden, E., Garling, E., Willemsen, S., … Bierma-Zeinstra, S. (2008). Het effect van glucosaminesulfaat op de progressie van heupartrose. Huisarts en Wetenschap, 535–541. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15728