Het recht kent talloze gemeenschappen. Gedacht kan worden aan de huwelijksgemeenschap of de gemeenschap die bestaat tussen ongehuwd samenwonenden, maar ook aan de gemeenschappen van een personenvennootschap, een nalatenschap of die van een rederij. De verdeling van deze gemeenschap verloopt niet altijd zonder problemen. In het zicht van de verdeling kunnen de deelgenoten trachten om goederen aan de gemeenschap te onttrekken, bijvoorbeeld door deze goederen te vervreemden of te verbergen. In die situatie kan een verdelingsbeslag uitkomst bieden. Het Nederlandse recht kent twee verdelingsbeslagen, namelijk het deelgenotenbeslag van art. 733 Rv en het maritaal beslag van art. 768 e.v. Rv. Beide beslagen worden gelegd op de gemeenschapsgoederen. Zij strekken niet zoals een verhaalsbeslag tot het verhaal van een geldsom, maar uitsluitend tot het behoud van een gemeenschapsgoed voor de verdeling. In dit proefschrift wordt de werking van beide beslagen op ! systematische wijze onderzocht. Aan de orde komen vragen als: Waarop kan een verdelingsbeslag worden gelegd? Wie kan een verdelingsbeslag leggen? En: Wat zijn de rechtsgevolgen van een verdelingsbeslag? Bij de analyse van beide verdelingsbeslagen wordt telkens een vergelijking gemaakt met het verhaalsbeslag op gemeenschapsgoederen, zodat het proefschrift niet alleen relevant is voor het verdelingsbeslag, maar ook voor het verhaalsbeslag op gemeenschapsgoederen. Naast beide verdelingsbeslagen wordt ook ingegaan op de overige conservatoire maatregelen die beschikbaar zijn in het kader van (de verdeling van) de gemeenschap, te weten verzegeling, boedelbeschrijving, bewind en gerechtelijke bewaring. Bovendien wordt uitgebreid aandacht besteed aan het bestuur en de verdeling van de gemeenschap en in het bijzonder aan de processuele aspecten daarvan.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
A.I.M. Mierlo van (Toon) , A.J.M. Nuytinck (André)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/15760
Erasmus School of Law

Tuil, M. (2009, April 17). Verdelingsbeslagen: een studie naar het deelgenotenbeslag en het maritaal beslag. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15760