De economische ordening van de Nederlandse gezondheidszorg staat aan de vooravond van drastische veranderingen, waarbij prijsvorming en toetreding aanzienlijk zullen worden geliberaliseerd. Deze veranderingen nopen tot een herziening van de relaties tussen en binnen de (organisaties van) zorgvragers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In dit artikel geven wij een aanzet om te komen tot een systematische indeling van mogelijke beheerstructuren voor de relaties tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medische specialisten. Doel van een dergelijke indeling is te komen tot een selectie van beheersstructuren die geschikt zijn voor de gewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling in het nieuwe zorgstelsel.

, ,
Katholieke Universiteit Leuven
hdl.handle.net/1765/15767
ERIM Article Series (EAS)
Erasmus Research Institute of Management

Hendrikse, G., & Schut, E. (2004). Naar nieuwe beheersstructuren in de Nederlandse gezondheidszorg?. ERIM Article Series (EAS). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15767