Tijd is een belangrijke factor in ons leven. Tijd is een middel om in ons bewustzijn het verleden, het heden en de toekomst te bepalen en gebeurtenissen ten opzichte van elkaar vast te leggen. Tijdsbesef is er sinds mensenheugenis. Onze verre voorouders maakten dankbaar gebruik van steeds terugkerende astronomische verschijnselen voor het bepalen van de tijd. Zelfs in onze moderne tijd gebruiken wij nog termen als dag en jaar, gebaseerd op de tijdspanne die de aarde nodig heeft om één maal rond zijn eigen as, dan wel de zon te draaien. Ook de stand van de zon bleek een handig hulpmiddel. Met de zonnewijzer waren de Babyloniërs al in staat de dag in delen van gelijke duur op te splitsen. En vraag je een inwoner van Bali naar de tijd, dan zal hij de lengte van zijn schaduw schatten en je met redelijke nauwkeurigheid het uur van de dag kunnen vertellen. Het begrip uur, één vierentwintigste deel van de periode tussen de twee momenten dat de zon op het hoogste punt staat en verder opgesplitst in minuten en seconden, laat overigens ook zien dat tijd een door mensen gedefi nieerde afspraak is. Tijd geeft structuur aan ons bestaan en stelt ons in staat afspraken te maken en onze handelingen op elkaar af te stemmen. Wij vinden tijd zelfs zo belangrijk dat wij kleine draagbare klokjes met ons meedragen om ten alle tijde het uur van de dag te weten. Rede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht chronobiologie en gezondheid aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 24 oktober 2008.