DNA en kanker zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kanker is een ziekte van het DNA. Het zijn veranderingen in het DNA die van een gewone cel een kankercel maken. In de Verenigde Staten van Amerika is kanker inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak|1. De sterfte aan hart en vaatziekten is de laatste decennia hard omlaag gegaan. Bij kanker gaat dat helaas beduidend minder snel. Waarom is dat het geval en wat maakt kanker zo’n lastig probleem? Ik zal proberen u in grote lijnen een beeld te schetsen van de huidige stand van de wetenschap met betrekking tot de moleculaire achtergronden van tumorontwikkeling en de problemen die er zijn in het onderzoek aan kanker. Rede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Moleculaire Pathologie van Tumorontwikkeling aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 10 oktober 2008.

, ,
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/15781
Inaugural Lectures (Erasmus MC)
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Zwarthoff, E. (2008, October 10). DNA: stabiel en veranderlijk. Inaugural Lectures (Erasmus MC). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15781