In dit artikel wordt nader inge-gaan op deze historische ontwikkeling naar grensoverschrijdende en meer op interactie gebaseerde vormen van waterbeheer. De belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de institutionalisering van duurzaam waterbeheer in een grensoverschrijdende context1 komen aan de orde. Uit een analyse van de geschiedenis van het Nederlandse waterbeheerscon-cept, de literatuur over recente visies op het omgaan met water en diverse afspraken over het beheer van grensoverschrijdende wateren is een streefbeeld voor het waterbeheer gedestilleerd. Dit modelwaterbeheer, dat de naam ‘interactief watermanagement’ heeft gekregen, is getoetst aan de praktijk van het waterbeheer in verschillende plaatsen in de wereld. Het resultaat is een incrementeel invoeringstraject dat bij beleidsbeslissingen over grensoverschrijdende watersystemen een nuttig perspectief kan bieden.

, , , , , ,
hdl.handle.net/1765/15782
Milieu
Department of Public Administration

van Ast, J. (2001). Naar interactief watermanagement in grensoverschrijdende watersystemen. Milieu, 16(1), 11–22. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15782