Het Voorontwerp Insolventiewet maakt op pregnante wijze duidelijk dat ‘het’ insolventierecht zich te zeer in een toestand van algehele heroriëntatie bevindt om al aan nieuwe wetgeving te kunnen denken. De uitgangspunten en aannames waarop het is gebaseerd, lijken nog niet voldoende te zijn doordacht. Transparantie, voorspelbaarheid en rechtszekerheid zijn dan ver te zoeken en in een rechtsgebied als het insolventierecht is dat hoogst ongewenst.

, , , , , , , , , , , , , , , ,
Sdu Uitgevers
hdl.handle.net/1765/15804
Private Law

Westrik, R. (2009). Zekerheidsrechten en insolventierecht: wat willen we eigenlijk?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15804