Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan, door Georg van Daal, dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam 2008. Boekbespreking.

Beslag op aandelen, aandeelhoudersrechten, aandeelhoudersregister, baten, burgerlijk recht, certificaten, civil law, conservatoir beslag, cumulatie, derden-rechthebbenden, effecten, enquête, executiekoper, executoriaal beslag, formaliteiten, fusie, intrekking, niet-genoteerde aandelen, omzetting, ontbinding kapitaalvennootschap, overdracht, private law, schorsing executie, splitsing, stemrecht, verhaalsbeslag, verkoop, zeggenschap
hdl.handle.net/1765/15806
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Private Law

Westrik, R. (2009). Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan, door Georg van Daal,diss. Erasmus Universiteit Rotterdam 2008. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 373–379. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15806