Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan, door Georg van Daal, dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam 2008. Boekbespreking.

Additional Metadata
Keywords Beslag op aandelen, aandeelhoudersrechten, aandeelhoudersregister, baten, burgerlijk recht, certificaten, civil law, conservatoir beslag, cumulatie, derden-rechthebbenden, effecten, enquête, executiekoper, executoriaal beslag, formaliteiten, fusie, intrekking, niet-genoteerde aandelen, omzetting, ontbinding kapitaalvennootschap, overdracht, private law, schorsing executie, splitsing, stemrecht, verhaalsbeslag, verkoop, zeggenschap
Persistent URL hdl.handle.net/1765/15806
Journal Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Citation
Westrik, R. (2009). Executoriaal en conservatoir verhaalsbeslag op aandelen in kapitaalvennootschappen en op certificaten daarvan, door Georg van Daal,diss. Erasmus Universiteit Rotterdam 2008. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 373–379. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15806