De vermogensrechtelijke status van een recht op opgebouwd pensioen is met de komst van de Pensioenwet niet veranderd ten opzichte van de periode onder de PSW. Een recht op opgebouwd pensioen werd en wordt vanwege de strekking ervan gezien als persoonsgebonden en is uit dien hoofde niet vatbaar voor verhaal door derden. In bredere zin kan zelfs, op grond van jurisprudentie en literatuur, gesteld worden dat wanneer de strekking van voorzieningen is verzorging (van de oude dag, van nabestaanden, bij invaliditeit) of op andere wijze de hoogstnoodzakelijke behoeften van levensonderhoud te lenigen, persoonsgebondenheid en verknochtheid van het recht op de voorziening moeten worden aangenomen, ongeacht de vraag of de betreffende voorziening op grond van de wet wordt getroffen, zoals bij pensioen veelal het geval is, of een contractuele basis heeft, zoals bij een lijfrenteverzekering.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Sdu Uitgevers
hdl.handle.net/1765/15811
Private Law

Westrik, R. (2009). De rechtspositie van een DGA bij beslag en faillissement onder de nieuwe Pensioenwet. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15811