Bestuurders zijn bij hun taakvervulling voortdurend afhankelijk van informatie vanuit de onderneming, van collega’s of van externe specialisten. Zij moeten handelen op basis van informatie van anderen, maar lopen zelf het risico aansprakelijk te worden gesteld voor onbehoorlijke taakvervulling. Het is dan ook van groot belang dat de informatie die ze van anderen krijgen correct en volledig is. Wegens gebrek aan tijd en specialistische kennis kunnen zij dit echter niet altijd controleren. Zij moeten in zekere mate vertrouwen op die informatie. In deze bijdrage bepreek ik aan de hand van Amerikaans recht in hoeverre bestuurders mogen afgaan op de informatie van anderen.

, , , , ,
hdl.handle.net/1765/15830
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Commercial and Entrepreneurial Law

Mussche, M. (2008). Gerechtvaardigd vertrouwen is geen onbehoorlijk bestuur. Het vertrouwensverweer. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 790–793. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/15830