Abstract in Dutch: Geluk wordt gedefinieerd als overwegende tevredenheid met het leven als geheel. Dit artikel geeft een overzicht van het onderzoek naar dat verschijnsel. Geluk blijkt deels afhankelijk van persoonlijke eigenschappen. Zo blijkt ondermeer dat gelukkige mensen over het algemeen sociabeler zijn en meer zelfvertrouwen hebben. Er is echter geen relatie met intelligentie. Geluk blijkt ook afhankelijk van omgevingscondities, ondermeer grootte van de woonplaats, werksituatie en aanwezigheid van een levenspartner. Voor welzijnsbeleid is het van belang dat de condities voor geluk in kaart worden gebracht. <br/><br/> Abstract in English: Happiness is defined as a more or less enduring satisfaction with life-as-a-whole. The paper takes stock of empirical studies on this subject. Only a few studies are found.The results show links with personal characteristic as well as with environmental conditions. Some of the personal characteristics that are associated with happiness are sociability and self-esteem. Intelligence appears to be unrelated to happiness. Some environmental conditions are in the residential area, work conditions and family situation. It is argued that results of empirical research on happiness should be used in evaluations of social policy.

, , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/16119
Sociologische gids
Department of Sociology

Veenhoven, R. (1970). Geluk als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Sociologische gids, 17(2), 115–122. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16119