In deze bijdrage worden de nog weinig onderzochte bepalingen van de ALI/UNIDROIT Principles of transnational civil procedure bekeken die relevant zijn voor het internationaal privaatrecht. Deze Principles worden afgezet tegen bestaande internationale en Nederlandse IPR-regels. Voorts wordt nagegaan in hoeverre deze Principles, waarin zowel elementen van de Civil Law als de Common Law zijn verwerkt, bruikbaar zijn voor een verdergaande internationale harmonisatie. Geconcludeerd wordt dat de Principles enkele waardevolle uitgangspunten bieden, maar dat ze te vaag zijn en, wat de bevoegdheidsbepalingen betreft, teveel van de bestaande (Europese) regelgeving afstaan, om daadwerkelijk een belangrijke rol te spelen als model voor harmonisatie.

, , ,
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
hdl.handle.net/1765/16176
Private Law

Kramer, X. (2009). De IPR-bepalingen in de ALI/UNIDROIT Principles of transnational civil procedure.. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16176