Wanneer een keurling een deskundigenonderzoek heeft ondergaan in het kader van de vaststelling van de schade heeft deze ingevolge art. 7:464 lid 2, onder b, BW het recht het deskundigenbericht te blokkeren.1 De vraag is wie de kosten van het deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht dient te dragen. De keurling zal door het vooruitzicht van veroordeling in de kosten mogelijk worden weerhouden van het gebruik van het blokkeringsrecht. Wordt de aansprakelijke veroordeeld in de kosten, dan moet hij betalen voor een deskundigenbericht dat hij niet te zien krijgt. Over dit dilemma wordt in lagere instanties met wisselende uitkomst geprocedeerd. De hier te signaleren uitspraak is de eerste van een hof.

, ,
hdl.handle.net/1765/16189
Nieuwsbrief Personenschade
Private Law

van der Zalm, I. (2009). De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht. Nieuwsbrief Personenschade, (4), 2–4. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16189