De auteur gaat in op wetsvoorstel 31 575 betreffende de inning van partneralimentatie, dat door de Tweede Kamer op 7 april 2009 is aangenomen, en in het verlengde hiervan op de wenselijkheid van het partneralimentatieplan.

, ,
hdl.handle.net/1765/16190
Private Law

Nuytinck, A. (2009). De inning van partneralimentatie en het partneralimentatieplan. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16190