De auteur gaat in op wetsvoorstel 31 575 betreffende de inning van partneralimentatie, dat door de Tweede Kamer op 7 april 2009 is aangenomen, en in het verlengde hiervan op de wenselijkheid van het partneralimentatieplan.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, private law
Persistent URL hdl.handle.net/1765/16190
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2009). De inning van partneralimentatie en het partneralimentatieplan. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16190