Brengt welvaart geluk? In rijke landen zijn de inwoners gelukkiger dan in arme landen. Maar boven een bepaald inkomensniveau gaat dit verband niet meer op, en binnen rijke landen zijn de mensen met een hoog inkomen nauwelijks gelukkiger dan de lage inkomens. De bevindingen wijzen op begrensde behoeften: geld maakt gelukkig, maar alleen zolang het nodig is om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Additional Metadata
Keywords GDP, comparative, cross-national, economic affluence, happiness, life satisfaction, subjective well-being, wealth
Persistent URL hdl.handle.net/1765/16329
Journal Economisch-Statistische Berichten
Citation
Veenhoven, R, & Timmermans, D. (1998). Welvaart en geluk. Economisch-Statistische Berichten, 628–631. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16329