Politiek narcisme is in de moderne mediamaatschappij vrijwel onontkoombaar. De typisch narcistische excentriciteitsspiraal verandert hierbij onder invloed van de media in een zichzelf versterkend maatschappelijk proces. Daar komt nog bij dat er een soort ‘natuurlijke’ verwantschap bestaat tussen politiek narcisme en populisme, waardoor narcistische politici geneigd zijn zich op populistische bewegingen te richten. Doordat deze tenderen naar het extreme, is politieke radicalisering een voor de hand liggend gevolg.