In besluitvormingsprocessen zijn twee vragen dominant: de effectiviteitsvraag en de passend-heidsvraag. Bij de eerste vraag gaat het om feiten, terwijl het bij de tweede vraag gaat om normen die aan beleidshandelen ten grondslag liggen. Zowel die feiten als die normen staan veelvuldig ter discussie in het besluitvormingsproces. Om consensus te bereiken worden vor-men van joint fact-finding, respectievelijk alternatieve geschillenbeslechting en interactieve beleidsvorming als remedie gezien. Dit genereert het fenomeen van forumverdichting waar-door het aantal mogelijkheden voor strategische interacties toeneemt. Daarmee worden naast feiten en normen ook besluitvormingsforums tot potentieel onderwerp van onderhandeling. Actoren zoeken een forum dat het beste aansluit bij hun belangen: zij gaan forum-shoppen.

, , , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/16576
Beleidswetenschap: kwartaalschrift voor beleidsonderzoek en beleidspraktijk
Department of Public Administration

Weggeman, J., & van Buuren, A. (2005). Forum-shoppen in de beleidsvorming. Beleidswetenschap: kwartaalschrift voor beleidsonderzoek en beleidspraktijk, 19(2), 24–38. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16576