Direct bij haar aantreden presenteerde nieuwe voorzitter van de FNV een royaal gevulde agenda. Agnes Jongerius wil de bond het karakter geven van een brede emancipatiebeweging, die uitdrukkelijk niet alleen de belangen van de eigen leden behartigt. Het gaat haar evenzeer om het verbinden van groepen in de samenleving (NRC, 2005).