De registeraccountants sloegen vorige week alarm: hun boekencontroles zijn te goedkoop. Volgens nivra-voorzitter Van der Wel ligt dit aan de markt. Het instituut stuurde de 13.000 leden een enquête, die een respons van dertien procent opleverde. Volgens 65 procent van de respondenten zijn de controlecliënten niet bereid een honorarium te betalen dat een 'vaktechnisch volkomen controle' mogelijk maakt. Simpel gezegd: de klanten betalen dermate weinig dat een goed stuk vakwerk er bij de geldende uurtarieven niet in zit. Ook de natuurlijke adviesfunctie die nauw samenhangt met de boekencontrole, loopt gevaar door de krappe budgetten. Opmerkelijk is dat in beide gevallen vooral de overheidssector op de budgetten beknibbelt. Is dit het innovatieve aanbesteden waar de overheid prat op gaat?