Het kabinet windt er in de Miljoenennota 2003 geen doekjes om: de concurrentiepositie van Nederland is de afgelopen jaren drastisch verslechterd en dat komt door de stijging van het loonniveau. Nederland zal de lonen moeten matigen. Een aanpak van de problemen met pensioenen en een nog actievere inzet van werklozen, inclusief de verborgen werklozen die in de wao zitten, is geboden. De aankomende cao-ronde moet daarnaast zorgen voor een beheerste loonontwikkeling.

,
hdl.handle.net/1765/16636
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van der Lecq, F. (2002). Meespelen of spelbreken. Economisch-Statistische Berichten, 87(4375), 657–658. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16636