Meer marktwerking en meer vraagsturing in de onderwijssector, doen de vraag rijzen in hoeverre onderwijs met andere markten kan worden vergeleken. Om bij het begin te beginnen: onderwijs is wel goed, maar het is geen goed. Voor het onderscheid tussen goederen en diensten zijn twee criteria in gebruik. Ten eerste: kan je het, al dan niet met enige fantasie, op je tenen laten vallen? Ten tweede: kunnen productie en consumptie gescheiden plaatsvinden? Voor onderwijs moeten beide vragen ontkennend worden beantwoord, zodat het als dienst kan worden geclassificeerd.

, ,
hdl.handle.net/1765/16640
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van der Lecq, F. (2002). De markt voor onderwijs. Economisch-Statistische Berichten, 87(4359), 33–34. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16640