De beleidsterreinen werk, zorg en inkomen zijn in dit ESB-Dossier besproken in de context van de ouder wordende samenleving. Niet alleen de interactie tussen de drie terreinen, maar ook die tussen de overheid en de burger kwam aan bod. Hun impliciete contract wordt steeds meer expliciet. Agenten zijn calculerend geworden en geven aan wat zij van de overheid verwachten. De regering heeft zich bereid verklaard rekenschap af te leggen. Aldus onstaat een duidelijker verband tussen de individuele levensloop en het overheidsbeleid met betrekking tot de drie terreinen.