Fundamentalisme kent per definitie geen compromis. Wie niet voor is, is tegen en dient vroeg of laat te verdwijnen. Sommige fundamentalisten laten het bij deze opvatting en wachten de toekomst hoopvol af. Anderen menen de loop der dingen te moeten bespoedigen door een aanval op 'het systeem'. Opvallend is, dat zelfvernietiging hierbij niet als probleem wordt ervaren 1. De martelaarsstatus biedt een tegenwicht aan de materiële eindigheid.