In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt wordt veel nagedacht over manieren om werknemers te binden aan het bedrijf waarvoor ze werken. Dertiende maanden, lease-auto's of ov-kaarten, kinderopvang, flexibele pensioen- en uittredingsregelingen, sabbatsverlof en vele andere 'employee benefits' worden uitgevonden en ingevoerd. Het management maakt de keuze tussen enerzijds uitgaven aan dergelijke secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en anderzijds investeringen in het bedrijf. Investeringen renderen op langere termijn en dat geldt ook voor investeringen in menselijk kapitaal, zoals opleidingen, trainingen en teamontwikkeling. Zowel het bedrijf als de werknemers hebben daar profijt van. De werknemer heeft baat bij meer uitkeringen door employee benefits, maar ook bij meer investeringen vanuit het bedrijf in zijn of haar ontwikkeling. De afweging tussen beide uitgaven wordt door het management gemaakt.

, ,
hdl.handle.net/1765/16648
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van der Lecq, F. (2001). Werknemersparticipatie. Economisch-Statistische Berichten, 86(4316), 525–525. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16648