Jan Tinbergen schijnt te hebben gezegd dat economen "naar buiten moeten kijken": dat ze oog moeten hebben voor wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Tinbergen wordt dan ook beschreven als iemand die niet alleen enorme bijdragen leverde aan het kwantitatieve onderzoek, maar ook actief participeerde in beleidsdebatten. Volgens hem bepaalt de beleidsmaker de prioriteiten en reikt de econoom de instrumenten aan om deze te realiseren 1. De samenwerking tussen het CBS op basis van retrospectieve data, het CPB op basis van het prospectieve modelmatige instrumentarium en de beleidsmakers als gebruikers van deze instrumenten, vormt een reflectie van de loopbaan en oriëntatie van Tinbergen.

, , ,
hdl.handle.net/1765/16655
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van der Lecq, S.G. (2001). Het CBS kijkt naar buiten. Economisch-Statistische Berichten, 86(4299), 32–33. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16655