Cellen te kort of cellen te over? De minister van Justitie weet het soms ook niet meer. Het probleem van criminaliteit is in elk geval nog niet opgelost. Criminologisch onderzoek leert dat de kans op criminaliteit afneemt als de pakkans wordt verhoogd en als de tijd tussen het plegen van het delict en de bestraffing korter is: 'snel en zeker' werkt. Niet alleen juristen en criminologen maken studie van de misdaad. Rechtseconomen analyseren met 'the economics of crime' de prikkels en sturingsmogelijkheden van de crimineel. Een mooi voorbeeld is een artikel dat onlangs in de Journal of Economic Literature verscheen 1. Een mooi overzichtsartikel, dat een geformaliseerd kosten-batenperspectief biedt op het probleem van de rechtshandhaving. Hier zijn immers diverse keuzen te maken op het gebied van vervolging, informatievergaring en zorgvuldige rechtspraak. Zo wordt helder uiteengezet dat een boete de maatschappij in eerste instantie geld oplevert, terwijl gevangenschap de maatschappij vooral geld kost. Door de inningskosten, bijvoorbeeld die van het Centraal Justitieel Incassobureau, worden de boetes navenant hoger. Per situatie is dan een andere vorm van rechtshandhaving te prefereren. Maar wat moet justitie nu doen?

,
hdl.handle.net/1765/16665
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van der Lecq, F. (2000). Deze cel wordt u aangeboden door.. Economisch-Statistische Berichten, 85(4267), 629–630. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16665