Vroeger vormden kinderen de oudedagsvoorziening van hun ouders. Tegenwoordig geldt dit alleen nog in armere landen. In Nederland hebben de AOW en pensioenen het mogelijk gemaakt te kiezen of men wel of geen kinderen wil krijgen. Het krijgen van kinderen is op individueel niveau niet langer noodzakelijk om te voorzien in de toekomstige eerste levensbehoefte, maar vormt een levensdoel op zich. Je zou kunnen zeggen dat kinderen zijn gestegen in de piramide van Maslow, waarbij ze nu in de categorie van 'zelfrealisatie' vallen. Deze bewering wordt onderbouwd door de observatie van het CBS dat er met de economische opleving meer kinderen worden geboren 1. Blijkbaar nemen geboortes toe nadat in de 'lagere' behoeften is voorzien.

,
hdl.handle.net/1765/16670
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

van der Lecq, S.G. (2000). Combinatiekorting en kinderbijslag. Economisch-Statistische Berichten, 85(4248), 233–234. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16670