Tot halverwege de jaren tachtig gingen vrijwel alle empirische studies over internationale macro-economische beleidscoördinatie ervan uit dat de beleidsmakers het eens zijn over het te gebruiken economische model. Veelal werd geconcludeerd dat coördinatie tot kleine, positieve welvaartswinsten leidt. Frankel en Rocket menen dat de veronderstelling van overeenstemming over het juiste model niet klopt met de wijze waarop internationale besprekingen over het monetaire en budgettaire beleid verlopen 1. Daarom onderzoeken ze de situatie waarin het 'ware model' onbekend is bij de beleidsmakers.

,
hdl.handle.net/1765/16674
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

Wierts, P.J, & van der Lecq, S.G. (1999). Het nut van onenigheid. Economisch-Statistische Berichten, 84(4228), 813–814. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16674