Binnen de EMU is een roep om sterkere afstemming van het budgettaire beleid te horen. De omvang van de externe effecten van decentraal beleid rechtvaardigt zulke coördinatie echter niet. Ook afstemmingsproblemen en onenigheid over het model waarop gecoördineerd beleid zou moeten worden afgestemd pleiten tegen coördinatie die verder gaat dan wat reeds in het Stabiliteitspact is vastgelegd.

, ,
hdl.handle.net/1765/16676
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

Wierts, P. J., & van der Lecq, F. (1999). Macro-economische beleidscoördinatie. Economisch-Statistische Berichten, 84(4228), 808–812. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16676