In dit artikel introduceren we het begrip beleidsvervreemding. We definiëren beleidsvervreemding als een algemene cognitieve staat van psychologische ontkoppeling met het beleid, in dit geval van de publieke professional die het beleid uitvoert. Beleidsvervreemding kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een professional een nieuw beleid als zinloos ervaart. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het huidige maatschappelijke debat over de rol van publieke professionals. Volgens sommige auteurs staan professionals onder druk en komt dit vooral omdat managers niet meer weten wat er op de werkvloer gebeurt. Anderen vragen zich af of ‘de managers’ de oorzaak zijn van alle gepercipieerde problemen van professionals. Het concept beleidsvervreemding onderzoekt deze claims. Niet alleen de invloed van managers, maar ook die van beleidsmakers en mondigere cliënten wordt meegenomen. Na de conceptualisatie illustreren we met een casestudie over verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen hoe beleidsvervreemding empirisch onderzoekbaar is.

, , , , , ,
hdl.handle.net/1765/16679
B en M
Department of Public Administration

Tummers, L.G, Bekkers, V.J.J.M, & Steijn, A.J. (2009). Beleidsvervreemding van publieke professionals. B en M, 36(2), 104–116. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16679