Verzoek om aanvullend voorlopig deskundigenbericht. Een man wordt in een ziekenhuis geopereerd wegens een goedaardige tumor in het hoofd-halsgebied. Er ontstaan daarbij complicaties, eerst in de zin van een bloeding in het wondgebied en later, mogelijk als gevolg daarvan, een beschadiging van de aangezichtszenuw waardoor de gezichtsspieren van de rechter gelaatshelft verlamd raken. De gelaedeerde wil hiervoor schadevergoeding vorderen en op diens verzoek gelast de rechter een voorlopig deskundigenbericht. Partijen bereiken zowel overeenstemming over de vraagstelling als de persoon van de deskundige. Na het verschijnen van het rapport heeft het ziekenhuis echter tal van bezwaren, meent niet te kunnen beoordelen of aansprakelijkheid nu wel of niet dient te worden erkend en stelt daarom belang te hebben bij een nieuw deskundigenonderzoek. Een van die bezwaren betrof de persoon van de deskundige, die achteraf bleek zowel opleider als promotor te zijn van de beide artsen wier handelen door hem moesten worden beoordeeld. De rechtbank stelt bij beschikking echter op alle punten het ziekenhuis in het ongelijk en wijst het verzoek af.

, ,
hdl.handle.net/1765/16691
Jurisprudentie Aansprakelijkheid
Private Law

Giard, R. (2009). Voorlopig deskundigenbericht. Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 92(5), 729–736. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16691