Aanleiding: Wie een organisatie binnenloopt, ziet niet wat de cultuur van die organisatie is. Een theoretisch kader is nodig om feiten en ervaringen met elkaar in verband te brengen, zodat de werking van de organisatiecultuur kan worden begrepen. Stromingen die zich in de wetenschappelijke wereld met dit onderwerp bezighouden, hanteren een grote variëteit aan concepten en modellen. Het feit dat veel pogingen tot cultuurverandering het beoogde doel niet bereiken, maakt duidelijk dat theorieën tekort schieten. Dat gegeven vormt de belangrijkste aanleiding voor deze studie. Vraagstelling: De volgende vragen maken de vraagstelling van dit promotieonderzoek uit: Waaruit bestaat e 1. en organisatiecultuur? 2. Hoe is een cultuurverandering te realiseren? 3. Hoe kunnen cultuur en cultuurverandering gemeten worden? 4. Is er sprake van cultuurtypen? Is bijvoorbeeld een overheidscultuur van een ander type dan een bedrijfscultuur? Gelden er voor de te onderscheiden cultuurtypen andere routes naar cultuurverandering? 5. Hoe hangen veranderingen in de cultuur samen met interventies van managers en gebeurtenissen die zich binnen en buiten de organisatie voordoen?

, , , , , , , ,
A.J. Steijn (Bram)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/16693
Department of Public Administration

Straathof, A. (2009, September 10). Zoeken naar de kern van cultuurverandering: Inzicht, meten, sturen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16693