Nasleep legionellabesmetting West-Friese Flora (1999). Een individuele benadeelde vordert in deze bodemprocedure vergoeding van whirlpoolverko- per. Het beroep van de verkoper op verjaring wordt verworpen. De strekking van de collectieve actie van art. 3:305a BW brengt immers mee dat de indi- viduele gerechtigde die een schadevergoedingsvor- dering wenst in te stellen hiermee mag wachten tot- dat in het kader van een collectieve actie onherroe- pelijk is vastgesteld wie daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden, aldus de rechtbank. Laatstge- noemde dient er dus, zowel wat zijn bewijspositie als zijn vermogenspositie betreft, rekening mee te houden dat er na een toewijzende uitspraak waarin hij berust, aansluitend individuele schadevergoe- dingsacties kunnen volgen.

, , , ,
hdl.handle.net/1765/16702
Jurisprudentie Aansprakelijkheid
Private Law

van Boom, W. (2009). Annotatie onder rb Alkmaar 22 april 2009, JA 2009, 101. Jurisprudentie Aansprakelijkheid, (101), 806–815. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16702