De borgtocht is een ‘gevaarlijke overeenkomst’. De borg staat als derde in voor de nakoming van een schuld van een ander en de borg moet goed oppassen dat hij niet verstrikt raakt in twee verschillende rechtsverhoudingen, te weten die tussen hem en de schuldeiser enerzijds en die tussen de hoofdschuldenaar en de schuldeiser anderzijds. Dat is met name van belang als verweren uit die laatste rechtsverhouding van invloed kunnen zijn op de positie van de borg, maar het onduidelijk is of het verweer tijdig en terecht is ingeroepen door de hoofdschuldenaar. De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Bras vs. Satisfactorie illustreert het belang van gedegen communicatie tussen de betrokken partijen en toont dat de mededelingsplichten bij borgtocht nog niet goed ontwikkeld zijn.

, ,
hdl.handle.net/1765/16704
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Private Law

van Boom, W. (2009). Pas op! Borgtocht in bedrijf. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 554–560. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16704