In deze bijdrage gaan we in op openbaarmaking van toezichtsresultaten door toezichthouders. We onderscheiden twee doelen van openbaarmaking: een marktordeningsdoel of een toezichtsdoel. In deze bijdrage zijn we geïnteresseerd in de wijze waarop toezichthouders in de praktijk invulling geven aan deze doelstellingen. Op welke wijze maken toezichthouders gebruik van openbaarmaking om marktordeningsdoelen of toezichtsdoelen te realiseren, welke problemen of dilemma’s ondervinden zij daarbij, en laat de doelstelling van marktordening zich verenigen met het toezichtsdoel? We proberen een eerste antwoord te formuleren op deze vragen op basis van de empirische bestudering van twee markttoezichthouders: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor beide toezichthouders geldt het marktordeningsdoel en het toezichtsdoel, maar de AFM en de NZa geven in de praktijk een verschillende invulling aan deze doelen.

, ,
hdl.handle.net/1765/16902
Bestuurskunde
Department of Public Administration

van Erp, J., Oude Vrielink, M., & Dorbeck Jung, B. R. (2009). Openbaarmaking in het toezicht. Bestuurskunde, 1–7. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16902