In dit artikel wordt de stelling uitgewerkt dat – in elk geval onder het komende personen-vennootschapsrecht – de syndicaatslening aanleiding geeft tot het ontstaan van een personenvennootschap en niet – zoals thans wordt aangenomen – tot een eenvoudige gemeenschap. Vervolgens wordt onderzocht welke gevolgen die deze opvatting heeft. De conclusie is dat als de stelling wordt gevolgd dat een syndicaatslening aanleiding geeft tot het ontstaan van een personenvennootschap, de nadelen die aan de huidige benadering van de syndicaatslening zijn verbonden verdwijnen.

Syndicated loan, burgerlijk recht, civil law, financiering, gemeenschap, gesyndiceerde leningen, personenvennootschappen, private law, security agent, security trustee, syndicaatsleningen, vennootschappen, zekerheden, zekerheid in gezamenlijk verband
hdl.handle.net/1765/16929
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Private Law

Tuil, M.L. (2009). Syndicaatsleningen: veel eenvoudiger als vennootschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), (6812), 758–769. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16929