In deze casuspositie staat centraal dat een huisarts een door hem verwijderde huidafwijking heeft weggegooid in plaats van die te laten onderzoeken door een klinisch patholoog. Uit het latere ziektebeloop bleek dat het om een kwaadaardige aandoening ging, een melanoom. De patiënt had zich in eerste instantie bij deze huisarts vervoegd vanwege een gemakkelijk bloedende laesie links op de rug. De “wrat” werd met een kleine chirurgische ingreep verwijderd en, omdat de huisarts deze afwijking kennelijk on-verdacht vond, belandde het stukje in de prullenbak. Een jaar later bemerkte de patiënt een bobbel in zijn linker oksel, waarvoor hij naar een ziekenhuis werd verwezen. Het bleek te gaan om een melanoommetastase, een uitzaaiing van een kwaadaardige moedervlek. Die uitzaaiing in de oksel werd chirurgisch verwijderd, maar enige tijd later openbaarden zich ook andere uitzaaiingen, onder andere in de hersenen, aan de gevol-gen waarvan de patiënt krap twee jaar na verwijdering van de huidafwijking overleed. De nabestaanden vorderen een verklaring voor recht dat de huisarts aansprakelijk is voor de schade als gevolg van een beroepsfout. Om vast te stellen of hier sprake is van een beroepsfout en of er een causaal verband bestaat tussen deze foutieve beoordeling door de huisarts en de later geconstateerde uitzaaiing in de oksel en het uiteindelijke overlijden van patiënt worden twee deskundigen benoemd. Tijdens de procesgang kan de huisarts niet aan zijn verzwaarde stelplicht voldoen omdat hij geen aantekeningen in het patiëntendossier heeft gemaakt. Na de deskundigenrapporten te hebben beoordeeld en aansprakelijkheid te hebben vastgesteld, vraagt de rechtbank ten slotte om een aan-vullend deskundigenbericht om het kansverlies ten gevolge van deze fout te ramen.

, , , , , ,
hdl.handle.net/1765/16930
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Private Law

Giard, R. (2009). Medische aansprakelijkheid zoals het (niet) moet. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 31, 249–245. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16930