Deze uitgave is de afsluitende rapportage van acht jaar STEP II. Bij de start van STEP II was er sprake van de unieke situatie dat een aantal vergelijkbare afdelingen systematisch informatie verzamelden over de effecten van het behandelmodel dat wij klinische psychotherapie zijn gaan noemen, om dat met elkaar te vergelijken met als doel de verbetering van de kwaliteit van de geboden behandelingen. Ook werden er aarzelende stappen gezet in het omvormen van het effectonderzoek naar een meer wetenschappelijke standaard. Inmiddels is routine outcome monitoring gemeengoed aan het worden en zijn de eerste resultaten gepresenteerd van een groot wetenschappelijk onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van diverse behandeldoseringen, waaronder de (deeltijd)klinische psychotherapie. Nieuwe tijden vragen nieuwe plannen, vragen om afronding van het oude en bezinning op de toekomst. Binnenkort zal STEP III het licht zien: een mean and lean design dat snelle terugkoppeling mogelijk maakt zodat deelnemende instellingen een benchmark kunnen opzetten gericht op verbetering van de kwaliteit van hun behandelingen.